Radio Profile
Pause

RMI - Synth Space Music

RMI - Synth Space Music Logo
Bitrate: 128 Open in your device player
Track: ...
Description:
Pomysł stworzenia radia internetowego promującego styl Italo Disco pojawił się w innym radiu internetowym w roku 2009, domena została zarejestrowana 14 kwietnia w 2010 roku. Na początku Maxitalo było dodatkowym wsparciem dla kanałów tematycznych innego Radia , po krótkim czasie nasze drogi się rozeszły . Obecnie Radio Maxitalo dysponuje nowoczesnym wyglądem i dziewięcioma kanałami o wysokiej jakości dźwięku pochodzącego z serwerów ShoutCAST v2 dostarczanych przez newairhost.com, Radio jest umieszczone na niemieckich serwerach z licencją GEMA. Naszym celem jest promowanie nowego stylu muzycznego ''Italo Disco New Generation'' , dodatkowo stworzyliśmy dla was kanały tematyczne: Italo Disco Classic , Instrumentalna Version, Synth Space Music , In The Mix , Euro Disco oraz dodatkowe kanały ''Premium'' : RMX FM (Remixes Dance ) , Jukebox ( 1959-1979) , 80sGold ( electro synth pop ).
Nasi partnerzy: Kennard Van Der Bijl - Beach Club Records (Holand) , Kimmo Salo - FlashBack Records (Finland) , Sergey Podosenov - SP Records LDT ( Russia) i wielu innych.. Zaglądaj do nas : http://maxitalo.com oraz strona wspierająca radio http://italodisco.maxitalo.com
...Bądźcie z nami bo naprawdę warto :) ...

The idea of ​​creating Internet radio promotes style Italo Disco appeared in another Internet radio in 2009, the domain was registered on 14 April 2010. At the beginning of Maxitalo was additional support for other radio channels, after a short time our paths diverged. Currently, Radio Maxitalo has a modern appearance and nine channels of high-quality sound coming from the Shoutcast server v2 supplied by newairhost.com, radio is placed on the German GEMA license servers. Our goal is to promote new music style'' Italo Disco New Generation'', additionally created for you thematic channels: Italo Disco Classic, Instrumental Version, Space Synth Music, In The Mix, Euro Disco and additional channels'' Premium'': RMX FM (Dance Remixes), Jukebox (1959-1979), 80sGold (electro synth pop).
Our partners: Kennard Van Der Bijl - Beach Club Records (Holand), Kimmo Salo - FlashBack Records (Finland), Sergey Podosenov - SP Records LDT (Russia) and many others .. Keep an eye on us, and http://maxitalo.com page supporting radio http://italodisco.maxitalo.com
Stay with us ... because it is really worth :) ...
Website: http://maxitalo.com
Categories:
Embed: Get a Player Get a Button
Advertisement