Radio Profile
Pause

Radio Faustyna - www.radiofaustyna.pl

Bitrate: 128 Open in your device player
Track: ...
Description:
Fundacja Divine Mercy powstała 5 października 2006 roku, jej podstawowym celem statutowym jest wspieranie i rozwój kultury i sztuki, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Działalność statutowa Fundacji jest finansowana przez środki zewnętrzne np.: wpłaty dobroczyńców i ofiarodawców, sponsorów, oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, oraz środki uzyskiwane poprzez działalność gospodarczą (np.: wydawnicza, księgarnie internetową, itp.).

Siedziba Fundacji znajduje się przy Domu Zakonnym o. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Tu realizowana jest pomoc żywnościowa skierowanej do najuboższych mieszkańców miasta, w tym głównie dzieci. Raz w roku w Piotrkowie Trybunalskim Fundacja Divine Mercy organizuje Ogólnopolski Festiwal Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej "Nadzieja".

W Krakowie - Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Fundacja Divine Mercy prowadzi: działalność wydawniczą, oraz księgarnię internetową. Współpracuje też ze Zgromadzeniem Matki Bożej w szerzeniu Kultu Miłosierdzia Bożego w szczególności przez media i multimedia. Owocem tej współpracy jest wiele wydawnictw multimedialnych a w szczególności nagranie całości tekstu "Dzienniczka" Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w formie Audiobooka oraz uruchomienie internetowego Radia Faustyna, które trasmituje modlitwę w godzinie miłosierdzia i Koronkę do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach.

Działalność statutowa Fundacji realizowana jest przy współpracy z podobnymi organizacjami na całym świecie.
Website: http://www.radiofaustyna.pl
Categories:
Embed: Get a Player Get a Button
Advertisement