Radio Profile
Pause
Radio Viciana - 100% SHQIP - www.radioviciana.de Logo

MP3 shoutcast radio station

Radio Viciana - 100% SHQIP - www.radioviciana.de

Bitrate: 128 kbs 48 kbs Open in your device player
Track: ...
Description:
Radio Viciana është një program i pamvarur i cili punen ka filluar që nga viti 2005.
Programi përmbanë kryesisht muzikë shqipe (jo Hip-Hop dhe muzikë të huaj) dhe emisione kontaktuese me tema të ndryshme.

Radio Viciana is an independent program which began work in 2005.
The program contains mainly Albanian music (not Hip-Hop music and foreign) and contact programs with different themes.
Website: http://www.radioviciana.de
Categories:
Embed: Get a Player Get a Button
Advertisement