Radio Profile
Pause
Radio Pendimi ua qetson zemrat www.radio-pendimi.com Logo

MP3 shoutcast radio station

Radio Pendimi ua qetson zemrat www.radio-pendimi.com

Bitrate: 48 Open in your device player
Track: ...
Description:
Radio Pendimi është Radio Islame në gjuhën shqipe, që filloi punën e saj në Tetor të vitit 2006. Radio Pendimi synon përhapjen e diturisë fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës. Këtë gjë, Radio Pendimi e bën nëpërmjet materialeve të saja edukative, mësimore dhe analizave të ngjarjeve globale me këndvështrim të thellë fetar.

Compassion Radio Radio Islam in Albanian, which began its work in October 2006. Radio Repentance religious aims at spreading the knowledge of methodology and rooting of all Muslims in the region and those who investigate the truth behind. This, Radio Repentance makes through its educational materials, teaching and analysis of global events with deep religious viewpoint.
Website: http://www.radio-pendimi.com
Categories:
Close Gallery
Gallery:
Embed: Get a Player Get a Button
Advertisement